X
تبلیغات
حریـمِ مشکےِ من


خآنهايميلپروفايلدوستآنطرآحپست هآآرشيو
♥شنبه نهم فروردین 1393 ♥
♥دِمُده!♥
فقط بگو چه کسی می تواند که دِمـُده اش کند؟

مُدلی را که مد شده به دستان تـُـو..

مُدی را که به سر انداختنش طعم رهایی می دهد..

رهایی از تن ِ خاکی ُ پرواز به سمت آغــوش تــُـو..

 

چه رنگی می توانــد جایگزین سیاهی اش شود..؟

همچون تــآریکی شب برای نمایاندن مهتاب ِ درون ِ سـرتـآسر سیـآهی ِ وجـود َـش..

چهـ رنـگی جز سیآهی اش می توآند حـآفظ زیـبآیی ات و شـب ِ رُخ ِ مـآه ـَت  شـود...؟

 

تمـامـ ِ سـآل ـهآ و روزـهآی زندگی تـآن فــآطمـی ..!

 

10:29 ♥م.م♥
♥شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 ♥
♥یتیــمی...♥
بگذآر اشــک هـآیت جاری شوند

بگذار کهـ سُر بخورنـد ُ بریزنـد روی چـآدرت

بگـذآر کهـ چـآدرت طعمـ ِ اشـک ِ یتیمی ُ بی مـآدری به خود بگیــرد..

باید کهـ درد را در پهلویـت ؛ در زنــآنگی ُ ظرافت ـَـت حس کنی؛

باید کهـ دین ُ ایمـآنـت درد کُنـد

باید کهـ این درد ؛ حول حـآلنـای امسالت را متحول و تمـآم ـَت رآ زهـرآیی کند..

 

هر چهـ در تـوآن ـَت هست اشکــ بریز ؛

یتیمـی ُ بی مــآدری درد کمی نیسـت...

 

یتیمی ـمـآن تسلیـت..

12:7 ♥م.م♥
♥شنبه سوم اسفند 1392 ♥
♥امـآنت !♥
 

وُجـودے کهـ مـآل ِ تـو نیسـت

و فقط تـآ روز موعود در اختیـآر ِ تـو بهـ امـآنـت ۱ گذآشتهـ شُده اسـت ؛

حُـرمـت دآرد نگهـ دآشتنش..

   

انـدآزه اصلی × کلیـک×

حریـــــمـ نوشـت :

۱.  رسول خدا(صلـے الله علیه و آله) مـے فرماید: ... گوش، چشم، زبان و قلب امانت هستند و هر کس امانت را رعایت نکند ایمان ندارد. (ابن شعبه حرّانے، تحف العقول، ص 219).

«والذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون: (مؤمنان) آن كسانے هستند كه امانت ـها و عهد خود را رعايت كنند (و به آن ها پاے بند باشند)».سوره مومنون؛آیه ۸ .

10:53 ♥م.م♥
♥دوشنبه چهاردهم بهمن 1392 ♥
♥سقوط !♥
گـآهے ؛

یـک مـیـوه ممنوعهـ ، با طعمـ ِ دل فریـب ِ " دلت باید پـآک بـآشد" ۱ ؛

 مےتوآنـد ؛آغــازِ سقوط بـــآشد ؛

از آغوش ِ امـن ِ خــدآ  ُ دور شُدن از ردِّ نگـآهش. . .

حریمـ نوشـت :

۱. ...وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِکَ سَبيلاً

...و مے گویند: ما به برخے ایمان می آوریم و به برخی کفر می ورزیم ، و مے خواهند میان آنها راهے پیش گیرند.[ آیه ۱۵۰ سوره نساء]

۱. امـآمـ علے ع : ایمان به قلـب ، به زبان و به عمل است.

 

دلآنه نوشـت :

اگر فقط دل پاک کافے بود، فقط مے‌گفت:

«آمنـــوا» اینکه کنار «آمنـــوا» گفته:«آمَنُـــوا وَ عَمِلُوالصَّالِحـــات»

یعنی هم دلت پاک باشد،هم کارت../

21:37 ♥م.م♥
♥پنجشنبه سوم بهمن 1392 ♥
♥رخنـه !♥
 

خانـُمــانگــی ات را

رخنــه دآر می کنند ،

رَنــگــ ُ وآرنــگ هـآیی۱ کهـ گره خورده انـد بـآ وجـودت 

و َ رهگـذر را وادار به برگشـتن ُ دوبــآره دیدنـت می کند..

 

حریمـ نوشـت :

آراسته می شوی برای ِ نگــآه هایی که دوختـهـ می شونـد به تنـت ، نهـ وجـودت!

 

۱-امام صادق ع:براى خوارى انسان همين بس ، كه لباس غير معمول و انگشت نما بپوشد،يا مركبى انگشت نما سوار شود .

حضرت امام حسين ع:هر کس لباس شهرت و انگشت نما از هر جهت بپوشد، خداوند او را در روز قیامت، لباسى از آتـش مى پوشاند.

9:39 ♥م.م♥
♥پنجشنبه پنجم دی 1392 ♥
♥ک ل ے پ س !♥

خـودمــآن را زیـبآ مے کُنیمـ برآے نگـآه هـآے غیـر ؛

غـآفل از اینگـه از نگـآه ِ " او " رآنده مے شـویمـ...

اویے که بـآید بخـواهدمــآن...

 

حـریمـ  نوشـت :

رسول خدا - صلّـے   الله عليه و آله - فرمودند: زمانـے   كه ديديد زنانـے موهاے سر خود را مثل برآمدگـے پشت شتر نموده و در ميان نامحرمان ظاهر مـے شوند، به آنها بگوئيد كه نمازشان قبول نيست.

«كنزالعمال، ج 16، ص 392»

17:21 ♥م.م♥
♥جمعه یکم آذر 1392 ♥
♥ح ے آ ...♥

 جـُز پـرده ے نـآزکے بیش نیســت..؛

بـآ یـک عشوه ؛

بـآیـک کلآمـ ۱ ؛

با یـک لبخـند ؛

بـآ یـک نگـآه ۲

همـ  دریده مے شود..!

 

حیـآ رآ مےگـویمـ..

 

حریمـ نوشـت :

۱.پس بـه گـونـه اے هوس انگیـز سخـن نگـویید که بیمار دلآن در شُمـآ طمع کنند. آیه۳۲سوره احزاب.

۱.امام صادق در حدیث مناهے  فرمود:

 «رسول خدا فرمآن داده بـود که زن ِمسلمآن با مردان ِنامحرمـ بیش از پنج کلمه

 – که آن همـ در موضوعات ضرورے  باشد- سُخن نگوید»( وسائل الشیعه، ج 20،  ص 197.)

۲.خدآونـد به خیـآنـت نگــآه هـا و دل هـآے مـردمـ آگــاه اسـت.آیه ۱۹ سوره غافر.

۲.امـآم علے ع:هر کس نظرش به نامحـرمـ پے در پے بـآشد،حسـرت هـآے او همیشگے اسـت.

لعـآلے الاخبـآر،ج۱۰،ص۷۸.

 

11:10 ♥م.م♥
♥سه شنبه چهاردهم آبان 1392 ♥
♥مُحرمـ..♥
 

از امـروز تیرگے ِ چـادُرمـآن رنـگُ بـوے ِ دیگـرے مے دهد بـانو..

تیرگے اش  به قامـتمان ؛

  مرور چند صد ساله ے ِ بے کسے هـآ و مظلومیـت هـآسـت

 و رضـه ے ِ تـار ُ پـودِ سراپـآ مشکے اش ؛ 

فریاد ِ نغمـه ے هل مـن ناصِـر یَـنصُرُنے ِ حسین ع اسـت ؛

 

 

لبیـک..

لبیک لـک لبیـک یـآ حسیـن ع

تسلیـت.../

 

9:49 ♥م.م♥
by : قـالـبْ‌ هـ ـاے مثبتـــــ